Գնացուցակ

Առաքումը` անվճար։

Գնացուցակ ատամնաբուժական կլինիկաների համար

ՄԵՏԱՂԱՃԵՆԱՊԱԿԻ
1. Մետաղաճենապակի էկոնոմ ivoclar InLine 10.000
2. Մետաղաճենապակի ստանդարտ ivoclar InLine 12.000
3. Մետաղաճենապակի բարձրորակ ivoclar InLine 15.000
4. Ճենապակյա արհեստական լնդերի ձևավորման միավորը 2.000
5. Վզիկային ճենապակի marjin 2.000
6.Ձուլածո մետաղական շապիկ անատոմիական ձևի 5.000
7. Ձուլածո մետաղական գամիկ (штифт) 2.000
8. Ձուլածո մետաղական գամիկ (штифт) երեսպատված ճենապակիով 12.000
9. Մոմե մոդելավորում wax up 2.000

atam5atam6atam7


ՄԵՏԱՂԱՃԵՆԱՊԱԿԻ ԻՄՊԼԱՆՏԻ ՎՐԱ
10. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ ivoclar InLine հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 15.000) CAD/CAM 20.000
11. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ ivoclar InLine հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 15.000) CAD/CAM 22.000
12. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ ivoclar InLine հիմքը ամբողջական ֆրեզերված մոմից և ձուլված (միջանկյալ մասը 15.000) CAD/CAM 24.000
13. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ ivoclar InLine հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 20.000) CAD/CAM 25.000
14.Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ ivoclar InLine հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 20.000) CAD/CAM 27.000
15. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ ivoclar InLine հիմքը ամբողջական ֆրեզերված մոմից և ձուլված (միջանկյալ մասը 20.000) CAD/CAM 29.000
16.Անհատական պլաստմասսե շաբլոն աբատմենտի վրա check up 2.000

atam1atam2atam4


ԿՈՄՊՈԶԻՏ
17. Կոմպոզիտե արհեստական լնդերի ձևավորման մեկ միավորը 2.000
ՃԵՆԱՊԱԿԻ ԱՌԱՆՑ ՄԵՏԱՂԻ
18. Ճենապակի առանց մետաղի ստանդարտ ivoclar IPS e.max 25.000
19.Ներդիր ճենապակյա (вкладка) ստանդարտ ivoclar IPS e.max 25.000
20. Վինիր ճենապակյա ivoclar IPS e.max 25.000
21. Ճենապակի առանց մետաղի բարձրորակ ivoclar IPS e.max 30.000
22. Ներդիր ճենապակյա (вкладка) բարձրորակ ivoclar IPS e.max 30.000
23. Վինիր ճենապակյա բարձրորակ ivoclar IPS e.max 30.000

atam9atam10


ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴԻ ՀԻՄՔՈՎ ՃԵՆԱՊԱԿԻ
24. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի ստանդարտ ivoclar IPS e.max CAD/CAM 25.000
25. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի ստանդարտ իմպլանտի վրա ստանդարտ ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 27.000) CAD/CAM 32.000
26. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 27.000) CAD/CAM 34.000
27. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի բարձրորակ ivoclar IPS e.max CAD/CAM 30.000
28. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 32.000) CAD/CAM 37.000
29. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 32.000) CAD/CAM 39.000


ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ
30. Ցիրկոնիումի օքսիդ անատոմիական ձևի բնական ատամների վրա Translucent CAD/CAM 16.000
31. Ցիրկոնիումի օքսիդ անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 18.000) CAD/CAM 23.000
32. Ցիրկոնիումի օքսիդ անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 18.000) CAD/CAM 25.000
33. Ցիրկոնիումի օքսիդ անատոմիական ձևի բնական ատամների վրա Contrast CAD/CAM 17.000
34. Ցիրկոնիումի օքսիդ անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա ցեմենտային ֆիքսումով Contrast (միջանկյալ մասը 18.000) CAD/CAM 24.000
35. Ցիրկոնիումի օքսիդ անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով Contrast (միջանկյալ մասը 18.000) CAD/CAM 26.000


Zr
36. Ցիրկոնիւմի օքսիդից անհատական աբատմենտ տիտան հենքի վրա CAD/CAM 15.000
37. Ցիրկոնիումի օքսիդից գամիկ (штифт) CAD/CAM 15.000


ՏԵԼԵՍԿՈՊԻԿ ՇԱՊԻԿ
38. CoCr ձուլածո 10.000
39. Ցիրկոնիումի օքսիդից CAD/CAM 15.000
40. PEEK ֆրեզերված CAD/CAM 15.000
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ
41. Թիթեղային պրոթեզ 20.000
42.Թիթեղային պրոթեզ, հենքը Ivobase injection – ivoclar 35.000
43. Թիթեղային պրոթեզ առանց մոնոմերի, հենքը – bre.cristal – bredent 30.000
44.Թիթեղային պրոթեզ հիմքը ամբողջական ձուլված CoCr 60.000
45. Կապրոնե բյուգել Bio Dentaplast – bredent 50.000
46.Վալոպլաստ Bre Flex – bredent 40.000
47. Կապրոնե բռնիչ (кламмер) Bio Dentaplast – bredent 5.000
48. Փափուկ հենք (мягкаяпрокладка)Molloplast B (ներքեվի ծնոտ) 20.000
49. Փափուկ հենք (мягкаяпрокладка)Molloplast B (վերին ծնոտ) 25.000
50. Բյուգելային պրոթեզ CoCr 60.000
51. Բյուգելային պրոթեզ միակողմանի CoCr 40.000
52. Պլաստիկ աբատմենտ պտուտակով 13.500
53.Աթաչմենթ 10.000-40.000
54. Միկրո պրոթեզ 1-3 ատամ ,Միկրո պրոթեզ 4… 5.000-10.000
55. Միկրո պրոթեզ – վալոպլաստ – Bre Flex – bredent 10.000
56.Միկրո պրոթեզ – կապրոնե – Bio Dentaplast – bredent 15.000
57. Կոմպոզիտե անհատական լնդերի ձևավորում 20.000
58. Անհատական ձուլածո ամրան (армировка) 10.000
59.Կապպա 5.000
60. Անհատական գդալ 2.000
61. Վերահենքավորում (перебазировка) 5.000
62. Վերահենքավորում (перебаз.) փափուկ հենքով Molloplast B(ներքեվի ծնոտ) 25.000
63. Վերահենքավորում (перебаз.) փափուկ հենքով Molloplast B(վերին ծնոտ) 30.000
64. Վիրաբուժական շաբլոն մասնակի 10.000
65. Վիրաբուժական շաբլոն անատամ 15.000
66.Դիագնոստիկ շարվածք 10.000

atam22atam23atam24


ՀԵԾԱՆ (БАЛКА)
67. Ձուլովի մեկ հենակետը իմպլանտի վրա 10.000
68.TITAN ֆրեզերված մեկ հենակետը իմպլանտի վրա CAD/CAM 35.000

atam17atam18atam19atam20


Ti
69. Տիտանե անհատական աբաթմենտ ֆրեզերված պտուտակով Pre-Mill CAD/CAM 20.000
70. Օրիգինալ տիտանե անհատական աբաթմենտի ֆրեզավորում Pre-Mill CAD/CAM 14.000

atam25atam26atam27atam28


PMMA
71.Ժամանակավոր պրոթեզ ֆրեզերված անատոմիական ձևի բնական ատամների վրա CAD/CAM 3.500
72. Ժամանակավոր պրոթեզ ֆրեզերված անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ հատվածը 3.500) CAD/CAM 5.500
73.Ժամանակավոր պրոթեզ ամբողջական ֆրեզերված անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ հատվածը 3.500) CAD/CAM 7.000
74. Ժամանակավոր պրոթեզ ֆրեզերված անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով (միջանկյալ հատվածը 3.500) CAD/CAM 7.500
75. Ոսկեջուր 2.000

atam29atam30


Գնացուցակ ատամնատեխնիկների համար

CAD/CAM
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔ ԳԻՆ ՕՐ
1. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 10.000 2
2. Մոմ WAX 3.000 2
3. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 3.000 2
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔԸ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ
4. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 12.000 2
5. Մոմ WAX 4.000 2
6. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 4.000 2

atam31atam32atam33atam34


CAD/CAM
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ
7. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 12.000 3
8. Մոմ WAX 3.500 3
9. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 3.500 3
10. ժամանակավոր պլաստմասսա PMMA 3.500 3
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵՋ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ
11. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 14.000 3
12. Մոմ WAX 4.500 3
13. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 4.500 3
14. ժամանակավոր պլաստմասսա PMMA 4.500 3

atam35atam36atam37atam38


CAD/CAM
ՎԻՆԻՐ/ՆԵՐԴԻՐ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ
15. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 10.000 2
ԳԱՄԻԿ (ШТИФТ)
16. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 15.000 2
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ ՎՐԱ (ԱՌԱՆՑ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ)
17. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 15.000 2
18. PEEK 15.000 2
19. Մոմ WAX 4.000 2
20. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 5.000 2

atam39atam40atam41atam42


CAD/CAM
Ամբողջական ֆրեզերված անհատական աբատմենտներ պտուտակային ֆիքսումով
21. Տիտան Ti գործարանային Pre-Mill nt-trading բլոկներով (ZrO2) 20.000 2
22. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ պտուտակով 13.500 2

atam43atam44atam45atam46


ԿԱՄՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔԸ ՊՏՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՖԻՔՍՈՒՄՈՎ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ ՎՐԱ (ԱՌԱՆՑ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ)
23. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 14.000 3
ԿԱՄՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ՊՏՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՖԻՔՍՈՒՄՈՎ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ ՎՐԱ (ԱՌԱՆՑ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ)
24. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 16.000 3
25. ժամանակավոր պլաստմասսա PMMA 6.000 3
ԵՆԹԱԿԱՈ՛ՈՒՑՎԱԾՔ
26. Ցիրկոնիումի օքսիդ (Zr02) (1 միավոր) 25.000 3
27.Տիտան Ti (1 միավոր) 25.000 3
28. Կոբալտ քրոմ CoCr (1 միավոր) 25.000 3

atam48atam49atam50


ՀԵԾԱՆ
ԳԻՆ ՕՐ
29. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) (1 հենակետ) 30.000 3
30. Տիտան Ti (1 հենակետ) 35.000 3
31. PEEK (1 հենակետ) 35.000 3
32. TRINIA (1 հենակետ) 35.000 3
ՏԵԼԵՍԿՈՊԻԿ ՇԱՊԻԿ
33. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 15.000 2
34. PEEK 15.000 2
IPS EMPRESS IVOCLAR
35. ճենապակի հիմնակմաղքը մամլած 10.000 3
36. Վինիր հիմնակմաղքը մամլած 10.000 3
37. Ներդիր հիմնակմաղքը մամլած 10.000 3

atam51atam52atam53atam54


FOR 2 PRESS BREDENT
ԳԻՆ ՕՐ
38. Bio HPP հիմնակմաղքը մամլած 5.000 2
39. Bio HPP աբատմենտ տիտան հենքի վրա մամլած (առանց տիտան հենքի) 5.000 2
40. Bio HPP տելեսկոպ մամլած 5.000 2
41. Bio HPP իմպլանտի վրա մամլած 7.000 2
42. Bio HPP բյուգելային պրոթեզի հիմնակմաղքը մամլած պայմ. 2
TERMOPRESS BREDENT
43. Bre cristal մամլած, մշակված և փայլեցված 20.000 2
44.Bre flex (վալոպլաստ) մամլած, մշակված և փայլեցված 30.000 2
45. Bio Dentaplast (կապրոնե բյուգելի հիմնակմաղքը) մամլած, մշակված և փայլեցված 30.000 2

atam55atam56atam57atam58atam59atam60atam61atam62


ՁՈՒԼԱՐԱՆ
ԳԻՆ ՕՐ
46. Super Alloy Ni 1.000 1
47. Argeloy NP Ni 1.000 1
48. Argeloy partial CoCr 1.200 1
49. Cerabond 200 Ni 1.200 1
50. Wirabond 280 CoCr 2.000 1
51. Partial premium CoCr 15.000 1
52. Omegalloy Uni CoCr 15.000 1
53. Wironit CoCr 15.000 1
54. Wironium plus CoCr 20.000 1
55. Ձուլվածք աբատմենտների վրա +200 1
56. Մետաղապլաստմասսայի հիմնակմաղքը ռետենցիոն գնդիկներով 1000 1
57. Ամրան 5.000 1
58. Հեծան պայմ. 1
59. Գամիկ 500 1
60. Ոսկեջուր 1000 1
61. Աբատմենտի գունավորում Ti (միագույն) 1.500 1
62. Աբատմենտի գունավորում Ti (երկգույն) 2.500 1
63. Լազերային զոդում պայմ. 1
64. Բյուգելային հիմնակմաղքի ձևավորում, ձուլում, մշակում, փայլեցում 30.000 1
65. Աթաչմենթի տեղադրում, ֆրեզավորում, ձուլում, մշակում, փայլեցում 10.000-50.000 1

atam63atam64atam65atam66