Գնացուցակ

Առաքումը` անվճար։

Գնացուցակ ատամնաբուժական կլինիկաների համար

ՄԵՏԱՂԱՃԵՆԱՊԱԿԻ ԻՄՊԼԱՆՏԻ ՎՐԱ
1. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ (միջանկյալ մասը 12.000) 17.000
2. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ հիմքը ֆրեզերված
մոմից և ձուլված ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 15.500)
CAD/CAM 20.500
3. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված
պտուտակային ֆիքսումով տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի, միջանկյալ մասը 15.500)
CAD/CAM 22.500
4. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ հիմքը ամբողջական
ֆրեզերված մոմից և ձուլված (միջանկյալ մասը 15.500)
CAD/CAM 24.000
5. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ հիմքը ֆրեզերված CoCr-ից
ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 22.000)
CAD/CAM 27.000
6. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ հիմքը ֆրեզերված CoCr-ից պտուտակային
ֆիքսումով տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի,միջանկյալ մասը 22.000)
CAD/CAM 29.000
7. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա ստանդարտ հիմքը ամբողջական ֆրեզերված
CoCr-ից պտուտակային ֆիքսումով (առանց պտուտակի միջանկյալ մասը 22.000)
CAD/CAM 35.000
8. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ (միջանկյալ մասը 17.000) 22.000
9. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված
ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 20.500)
CAD/CAM 25.500
10. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված
պտուտակային ֆիքսումով տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի,միջանկյալ մասը 20.500)
CAD/CAM 27.500
11. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ հիմքը ամբողջական ֆրեզերված
մոմից և ձուլված (միջանկյալ մասը 20.500)
CAD/CAM 29.000
12. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ հիմքը ֆրեզերված CoCr-ից
ցեմենտային ֆիքսումով (միջանկյալ մասը 27.000)
CAD/CAM 32.000
13. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ հիմքը ֆրեզերված CoCr-ից
պտուտակային ֆիքսումով տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի,միջանկյալ մասը 27.000)
CAD/CAM 34.000
14. Մետաղաճենապակի իմպլանտի վրա բարձրորակ հիմքը ամբողջական ֆրեզերված
CoCr-ից պտուտակային ֆիքսումով (առանց պտուտակի, միջանկյալ մասը 27.000)
CAD/CAM 40.000
15. Դիագնոստիկ շարվածք իմպլանտների վրա 10.000
16. Անհատական պլաստմասսե շաբլոն աբատմենտի վրա check up 1.000

atam1atam2atam3atam4
ՄԵՏԱՂԱՃԵՆԱՊԱԿԻ
17. Մետաղաճենապակի ստանդարտ ivoclar InLine 10.000
18. Մետաղաճենապակի ստանդարտ ivoclar InLine հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված CAD/CAM 13.500
19. Մետաղաճենապակի ստանդարտ ivoclar InLine հիմքը ֆրեզերված CoCr-ից CAD/CAM 20.000
20. Մետաղաճենապակի բարձրորակ ivoclar STYLE 15.000
21. Մետաղաճենապակի բարձրորակ ivoclar STYLE հիմքը ֆրեզերված մոմից և ձուլված CAD/CAM 18.500
22. Մետաղաճենապակի բարձրորակ ivoclar STYLE հիմքը ֆրեզերված CoCr-ից CAD/CAM 25.000
23. Մետաղապլաստմասսա 5.000
24. Ճենապակյա արհեստական լնդերի ձևավորման մեկ միավորը 2.000
25. Վզիկային ճենապակի marjin 2.000
26. Ձուլածո մետաղական շապիկ անատոմիական ձևի 5.000
27. Ձուլածո մետաղական գամիկ (штифт) 2.000
28. Ձուլածո մետաղական գամիկ (штифт) երեսպատված ճենապակիով 10.000
29. Ոսկեջուր 1.000
30. Մոմե մոդելավորում wax up 1.000
ԿՈՄՊՈԶԻՏ
31. Կոմպոզիտ BioHPP (bredent) հիմքով, Shofu 20.000
32. Կոմպոզիտ Shofu ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով CAD/CAM 25.000
33. Կոմպոզիտ BioHPP (bredent) հիմքով իմպլանտի վրա visio.lign, Shofu (միջանկյալ մասը 20.000) 25.000
34. Կոմպոզիտ BioHPP (bredent) հիմքով իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով տիտան հենքի վրա
(առանց տիտան հենքի և պտուտակի, միջանկյալ մասը 20.000)
27.000
35. Կոմպոզիտե արհեստական լնդերի ձևավորման մեկ միավորը 2.000

atam5atam6atam7atam8
ՃԵՆԱՊԱԿԻ ԱՌԱՆՑ ՄԵՏԱՂԻ
36. Ճենապակի առանց մետաղի ivoclar IPS e.max CAD/CAM 25.000
37. Ներդիր ճենապակյա (вкладка) ivoclar IPS e.max CAD/CAM 25.000
38. Վինիր ճենապակյա ivoclar IPS e.max CAD/CAM 25.000
ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴԻ ՀԻՄՔՈՎ ՃԵՆԱՊԱԿԻ
39. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի ivoclar IPS e.max CAD/CAM 25.000
40. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի իմպլանտի վրա (միջանկյալ մասը 27.000) CAD/CAM 32.000
41. Ցիրկոնիումի օքսիդի հիմքով ճենապակի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով
տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի և պտուտակի,միջանկյալ մասը 27.000)
CAD/CAM 34.000
ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ
42. Ցիրկոնիումի օքսիդի միավորը անատոմիական ձևի բնական ատամների վրա Translucent CAD/CAM 18.000
43. Ցիրկոնիումի օքսիդի միավորը անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա Translucent
(միջանկյալ մասը 18.000)
CAD/CAM 25.000
44. Ցիրկոնիումի օքսիդի միավորը անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով
տիտան հենքի վրա Translucent (առանց տիտան հենքի և պտուտակի, միջանկյալ մասը 18.000)
CAD/CAM 27.000
45. Ցիրկոնիումի օքսիդի միավորը անատոմիական ձևի բնական ատամների վրա Super Translucent CAD/CAM 20.000
46. Ցիրկոնիումի օքսիդի միավորը անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա Super Translucent
(միջանկյալ մասը 20.000)
CAD/CAM 27.000
47. Ցիրկոնիումի օքսիդի միավորը անատոմիական ձևի իմպլանտի վրա պտուտակային ֆիքսումով
տիտան հենքի վրա Super Translucent (առանց տիտան հենքի և պտուտակի, միջանկյալ մասը 20.000)
CAD/CAM 29.000
48. Ցիրկոնիումի օքսիդից վինիր անատոմիական ձևի Super Translucent CAD/CAM 20.000
49. Ցիրկոնիումի օքսիդից ներդիր անատոմիական ձևի Super Translucent CAD/CAM 20.000

atam9atam10atam11atam12
Zr
50. Ցիրկոնիւմի օքսիդից անհատական աբատմենտ տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի) CAD/CAM 15.000
51. Ցիրկոնիումի օքսիդից ամբողջական ֆրեզերված անհատական աբատմենտ CAD/CAM 20.000
52. Ցիրկոնիումի օքսիդից գամիկ (штифт) CAD/CAM 16.000
53. Ցիրկոնիումի օքսիդից գամիկ բարդ (штифт) CAD/CAM 18.000
ՏԵԼԵՍԿՈՊԻԿ ՇԱՊԻԿ
54. CoCr ձուլածո 10.000
55. CoCr ֆրեզերված CAD/CAM 16.000
56. Ցիրկոնիումի օքսիդից CAD/CAM 15.000
57. PEEK ֆրեզերված CAD/CAM 15.000
58. Bio HPP bredent for 2 press մամլված 15.000
ՀԵԾԱՆ (БАЛКА)
59. Ձուլովի մեկ հենակետը իմպլանտի վրա 10.000
60. Ցիրկոնիումի օքսիդից մեկ հենակետը իմպլանտի վրա տիտան հենքի վրա (առանց տիտան հենքի) CAD/CAM 30.000
61. TITAN ֆրեզերված մեկ հենակետը իմպլանտի վրա CAD/CAM 30.000
62. TRINIA ֆրեզերված մեկ հենակետը իմպլանտի վրա CAD/CAM 35.000
63. PEEK ֆրեզերված մեկ հենակետը իմպլանտի վրա CAD/CAM 35.000

atam13atam14atam15atam16atam17atam18atam19atam20
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ
64. Թիթեղային պրոթեզ ատամնաշար ivocryl, WIEDENT Estetic, հենքը Triplex ivoclar 18.000
65.Թ իթեղային պրոթեզ առանց մոնոմերի, չկոտրվող-bre.cristal bredent, ատամնաշար ivocryl, WIEDENT Estetic 28.000
66. Թիթեղային պրոթեզ հիմքը ամբողջական ձուլված CoCr 60.000
67. Կապրոնե բյուգել Bio Dentaplast-bredent 50.000
68. Վալոպլաստ Bre Flex-bredent 40.000
69. Կապրոնե բռնիչ (кламмер) Bio Dentaplast-bredent 5.000-10.000
70. Փափուկ հենք (мягкая прокладка) Molloplast B 10.000
71. Բյուգելային պրոթեզ CoCr 60.000
72. Բյուգելային պրոթեզ միակողմանի CoCr 40.000
73. Բյուգելային պրոթեզ Ti 85.000
74. Թիթեղային պրոթեզ հիմքը ամբողջական ձուլված Ti 85.000
75. Բյուգելային պրոթեզ BioHPP bredent հենքով պայմ.
76. Բյուգելային պռոթեզի հենքով Bre Flex-bredent վալոպլաստ 70.000
77. Աթաջմենթ 10.000-50.000
78. Միկրո պրոթեզ 5.000
79. Միկրո պրոթեզ – Bre Flex-bredent վալոպլաստ 10.000
80. Միկրո պրոթեզ Bio Dentaplast-bredent 15.000
81. Կոմպոզիտե անհատական լնդերի ձևավորում 15.000
82.Անհատական ձուլածո ամրան (армировка) 10.000
83.Կապպա 5.000
84. Անհատական գդալ 2.000
85. Վերահենքավորում (перебазировка) 5.000
86. Վերահենքավորում փափուկ հենքով Molloplast B 10.000
87. Վիրաբուժական շաբլոն մասնակի 15.000
88. Վիրաբուժական շաբլոն անատամ 10.000
59. Ձուլովի մեկ հենակետը իմպլանտի վրա 15.000

atam21atam22atam23atam24
Ti
89. Տիտանե անհատական աբատմենտի ֆրեզերված միավորը առանց պտուտակի
(համատեղելի Straumann Bone Level, Straumann SynOcta, Nobel Biocare Replace Select, Nobel Biocare Nobel Active,
Nobel Biocare Branemark, Astra Tech OsseoSpeed, HIOSSEN,OSSTEM TS, Dentsply-Friadent Frialiti|Xive, Zimmer T
apered Screw-Vent, BioHorizos internal, MIS SEVEN, Camlog Conelog, Biomet 3iCertain, Antogyr Reguiar(OPFLEX403),
Antogyr Wide(OPFLEX503) Implantium /Dentium/Anyridge, Osstem Regular, Osstem Mini, Mis C1 Mini (CN-TB001),
Mis C1 Standart(CS-TB001), Mis C1 Wide (CW-TB001), Hexagon Mini(MN-TB001), Hexagon Standart (MD-TB001),
Hexagon Wide (MW-TB001), SIC 3,3mm/lmpla, SIC 4,2mm/lmpla … համակարգերի հետ)
CAD/CAM 18.000
90. Տիտանե անհատական աբատմենտի ֆրեզերված միավորը առանց պտուտակի
գործարանային Pre-Mill nt-trading բլոկներով
(համատեղելի Straumann Bone Level, Straumann SynOcta, Nobel Biocare Replace Select, Nobel Biocare Nobel Active,
Nobel Biocare Branemark, Astra Tech OsseoSpeed, HIOSSEN, OSSTEM TS, Dentsply-Friadent Frialiti|Xive, Zimmer
Tapered Screw-Vent, BioHorizos internal, MIS SEVEN, Camlog Conelog,Biomet 3iCertain, Antogyr Reguiar(OPFLEX403),
Antogyr Wide (OPFLEX503) Implantium /Dentium/Anyridge, Osstem Regular, Osstem Mini, Mis C1 Mini(CN-TB001),
Mis C1 Standart (CS-TB001), Mis C1 Wide (CW-TB001), Hexagon Mini(MN-TB001), Hexagon Standart (MD-TB001),
Hexagon Wide (MW-TB001), SIC 3,3mm/lmpla, SIC 4,2mm/lmpla … համակարգերի հետ)
CAD/CAM 19.000
91. Աբատմենտի գունավորում Ti (միագույն) 1.500
92. Աբատմենտի գունավորում Ti (երկգույն) 2.500
PMMA
93. Ժամանակավոր պրոթեզի ֆրեզերված միավորը անատոմիական ձևի բնական ատամների վրա CAD/CAM 3.500
94. Ժամանակավոր պրոթեզի ֆրեզերված միավորը անատոմիական ձևի իմպլանտների վրա CAD/CAM 5.500
95. Ժամանակավոր պրոթեզի ամբողջական ֆրեզերված միավորը անատոմիական ձևի
պտուտակային ֆիքսումով (առանց պտուտակի, միջանկյալ հատվածը 3.500)
PMMA
CAD/CAM 7.000
96. Ժամանակավոր պրոթեզի ֆրեզերված միավորը անատոմիական ձևի պտուտակային ֆիքսումով
տիտան հենքի վրա (առանց պտուտակի և տիտան հենքի, միջանկյալ հատվածը 3.500)
CAD/CAM 7.500
97. Անհատական ֆրեզերված աբատմենտ տիտան հենքի վրա PEEK (առանց տիտան հենքի) CAD/CAM 15.000
98. Անհատական մամլված աբատմենտ տիտան հենքի վրա Bio HPP (առանց տիտան հենքի) 15.000
99. Տիտան հենք պայմ.
100. Պտուտակ պայմ.

atam25atam26atam27atam28atam29atam30
Գնացուցակ ատամնատեխնիկների համար

CAD/CAM
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔ ԳԻՆ ՕՐ
1. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Opaguer 10.000 2
2. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Translucent 12.000 2
3. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 14.000 2
4. Տիտան Ti 10.000 2
5. Կոբալտ քրոմ CoCr 10.000 2
6. Մոմ WAX 3.000 2
7. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 3.000 2
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔԸ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ
8. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Opaguer12.0002 12.000 2
9. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Translucent 14.000 2
10. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 16.000 2
11. Տիտան Ti 12.000 2
12. Կոբալտ քրոմ CoCr 12.000 2
13. Մոմ WAX 4.000 2
14. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 4.000 2

atam31atam32atam33atam34
CAD/CAM
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔ ԳԻՆ ՕՐ
15. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Opaguer 12.000 3
16. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Translucent 14.000 3
17. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 16.000 3
18. Տիտան Ti 11.000 3
19. Կոբալտ քրոմ CoCr 12.000 3
20. Մոմ WAX 3.500 3
21. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 3.500 3
22. ժամանակավոր պլաստմասսա PMMA 3.500 3
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵՋ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ
ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵՋ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳԻՆ ՕՐ
23. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Opaguer 14.000 3
24. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Translucent 16.000 3
25. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 18.000 3
26. Տիտան Ti 13.000 3
27. Կոբալտ քրոմ CoCr 14.000 3
28. Մոմ WAX 4.500 3
29. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 4.500 3
30. ժամանակավոր պլաստմասսա PMMA 4.500 3

atam35atam36atam37atam38
CAD/CAM
ՎԻՆԻՐ/ՆԵՐԴԻՐ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ԳԻՆ ՕՐ
31. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Opaguer 10.000 2
32. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Translucent 12.000 2
33. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 14.000 2
ԳԱՄԻԿ ԳԻՆ ՕՐ
34. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 14.000 2
35. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) բարդ 16.000 2
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱԲԱՏՄԵՆՏՆԵՐ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ ՎՐԱ (ԱՌԱՆՑ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ)
36. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 15.000 2
37. PEEK 14.000 2
38. Տիտան Ti 15.000 2
39. Կոբալտ քրոմ CoCr 17.000 2
40. Մոմ WAX 4.000 2
41. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 5.000 2

atam39atam40atam41atam42
CAD/CAM
Ամբողջական ֆրեզերված անհատական աբատմենտներ պտուտակային ֆիքսումով (առանց պտուտակի, համատեղելի Straumann Bone Level, Straumann SynOcta, Nobel Biocare Replace Select, Nobel Biocare Nobel Active, Nobel Biocare Branemark, Astra Tech OsseoSpeed, HIOSSEN, OSSTEM TS, Dentsply-Friadent Frialiti|Xive, Zimmer Tapered Screw-Vent, Alpha Bio, BioHorizos internal, MIS SEVEN, Camlog Conelog, Biomet 3iCertain, Antogyr Reguiar(OPFLEX403), Antogyr Wide (OPFLEX503) Implantium /Dentium/Anyridge, Osstem Regular, Osstem Mini, Mis C1 Mini(CN-TB001), Mis C1 Standart(CS-TB001), Mis C1 Wide (CW-TB001), Hexagon Mini(MN-TB001), Hexagon Standart (MD-TB001), Hexagon Wide (MW-TB001), SIC 3,3mm/lmpla, SIC 4,2mm/lmpla համակարգերի հետ ԳԻՆ ՕՐ
42. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 20.000 2
43. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) անատոմիական TranslucentՑիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 22.000 2
44. Տիտան Tiրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 18.000 2
45. Տիտան Ti անատոմիական Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) բարդ 20.000 2
46. Տիտան Ti գործարանային Pre-Mill nt-trading բլոկներովնիումի օքսիդ (ZrO2) 19.000 2
47. Կոբալտ քրոմ CoCr 22.000 2
48. Կոբալտ քրոմ CoCr անատոմիական 24.000 2
49. PEEK 20.000 2
50. Մոմ WAX 6.000 2
51. Մոմ WAX անատոմիական 7.000 2
52. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ 6.000 2
53. Այրվող պլաստմասսա թափանցիկ անատոմիական 7.000 2

atam43atam44atam45atam46
CAD/CAM
ԳԻՆ ՕՐ
54. Տիտան հենք (համատեղելի Straumann Bone Level, Straumann SynOcta, Nobel Biocare Replace Select, Nobel Biocare Nobel Active, Nobel Biocare Branemark, Astra Tech OsseoSpeed, HIOSSEN,OSSTEM TS, Dentsply-Friadent Frialiti|Xive, Zimmer Tapered Screw-Vent, Alpha Bio, BioHorizos internal, MIS SEVEN, Camlog Conelog, Biomet 3iCertain, Antogyr Reguiar(OPFLEX403), Antogyr Wide (OPFLEX503) Implantium /Dentium/Anyridge, Osstem Regular, Osstem Mini, Mis C1 Mini (CN-TB001), Mis C1 Standart (CS-TB001), Mis C1 Wide (CW-TB001), Hexagon Mini (MN-TB001), Hexagon Standart (MD-TB001), Hexagon Wide (MW-TB001), SIC 3,3mm/lmpla, SIC 4,2mm/lmpla համակարգերի հետ) պայմ.
55.Պտուտակ պայմ.
ԿԱՄՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԻՄՆԱԿՄԱՂՔԸ ՊՏՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՖԻՔՍՈՒՄՈՎ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ ՎՐԱ (ԱՌԱՆՑ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ)
56. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 18.000 3
57. Տիտան Ti1 15.000 3
58. Կոբալտ քրոմ CoCr 16.000 3
ԿԱՄՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ՊՏՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՖԻՔՍՈՒՄՈՎ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ ՎՐԱ (ԱՌԱՆՑ ՏԻՏԱՆ ՀԵՆՔԻ)
59. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Translucent 21.000 3
60. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) Super Translucent 23.000 3
61. ժամանակավոր պլաստմասսա PMMA 6.000 3
ԵՆԹԱԿԱՈ՛ՈՒՑՎԱԾՔ
62. Ցիրկոնիումի օքսիդ (Zr02) (1 միավոր) 25.000 3
Տիտան Ti (1 միավոր) 25.000 3
64. Կոբալտ քրոմ CoCr (1 միավոր) 25.000 3

atam48atam49atam50
ՀԵԾԱՆ
ԳԻՆ ՕՐ
65. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) (1 հենակետ) 30.000 3
66. Տիտան Ti (1 հենակետ) 30.000 3
67. Կոբալտ քրոմ CoCr (1 հենակետ) 33.000 3
68. PEEK (1 հենակետ) 16.000 3
69. TRINIA (1 հենակետ) 35.000 3
ՏԵԼԵՍԿՈՊԻԿ ՇԱՊԻԿ
70. Ցիրկոնիումի օքսիդ (ZrO2) 14.000 2
71. Տիտան Ti 16.000 2
72. Կոբալտ քրոմ CoCr 16.000 2
73. PEEK 35.000 2
IPS EMPRESS IVOCLAR
74. ճենապակի հիմնակմաղքը մամլած 15.000 3
75. Վինիր հիմնակմաղքը մամլած 15.000 3
76. Ներդիր հիմնակմաղքը մամլած 15.000 3

atam51atam52atam53atam54
FOR 2 PRESS BREDENT
ԳԻՆ ՕՐ
77. Bio HPP հիմնակմաղքը մամլած 5.000 2
78. Bio HPP աբատմենտ տիտան հենքի վրա մամլած (առանց տիտան հենքի) 5.000 2
79. Bio HPP տելեսկոպ մամլած 5.000 2
80. Bio HPP իմպլանտի վրա մամլած 7.000 2
81. Bio HPP բյուգելային պրոթեզի հիմնակմաղքը մամլած պայմ. 2
TERMOPRESS BREDENT
82. Bre cristal մամլած, մշակված և փայլեցված 30.000 2
83. Bre flex (վալոպլաստ) մամլած, մշակված և փայլեցված 30.000 2
84. Bio Dentaplast (կապրոնե բյուգելի հիմնակմաղքը) մամլած, մշակված և փայլեցված 30.000 2

atam55atam56atam57atam58atam59atam60atam61atam62
ՁՈՒԼԱՐԱՆ
ԳԻՆ ՕՐ
85. Super Alloy Ni 1.000 1
86. Argeloy NP Ni 1.000 1
87. Argeloy partial CoCr 1.200 1
88. Cerabond 200 Ni 1.200 1
89. Wirabond 280 CoCr 2.000 1
90. Partial premium CoCr 15.000 1
91. Omegalloy Uni CoCr 15.000 1
92. Wironit CoCr 15.000 1
93. Wironium plus CoCr 20.000 1
94. Ձուլվածք աբատմենտների վրա +200 1
95. Մետաղապլաստմասսայի հիմնակմաղքը ռետենցիոն գնդիկներով 1000 1
96. Ամրան 5.000 1
97. Հեծան պայմ. 1
98. Գամիկ 500 1
99. Ոսկեջուր 1000 1
100. Աբատմենտի գունավորում Ti (միագույն) 1.500 1
101. Աբատմենտի գունավորում Ti (երկգույն) 2.500 1
102. Լազերային զոդում պայմ. 1
103. Բյուգելային հիմնակմաղքի ձևավորում, ձուլում, մշակում, փայլեցում 30.000 1
104. Աթաչմենթի տեղադրում, ֆրեզավորում, ձուլում, մշակում, փայլեցում 10.000-50.000 1

atam63atam64atam65atam66